Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Stare meble muszą poczekać

KOMUNIKAT

Urząd Gminy informuje, że w związku ze stanem epidemicznym wywołanym koronawirusem, podjęta została decyzja o odstąpieniu od wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów sprzed nieruchomości.
Zbiórkę tych odpadów planuje się przeprowadzić w okresie jesiennym bieżącego roku.

Szczegółowe terminy odbioru w.w. odpadów sprzed posesji zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. ogłoszenie pojawi się na stronie internetowej Gminy Kęty oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się w danej miejscowości.

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy naszej gminy mają możliwość nieodpłatnego przekazania zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, chemikaliów oraz odpadów wielkogabarytowych we własnym zakresie do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK-i czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 13.00.

UG Kęty

Opublikowano 7 maja 2020

Facebook