Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Stanowcze “NIE” dla chuligaństwa i wandalizmu

19 listopada w Witkowicach odbyło się zebranie z udziałem Sołtysa Witkowic, Rady Sołeckiej, dyrekcji ZS-P oraz wszystkich organizacji działających na terenie Sołectwa.

Obrady dotyczyły odbywających się od pewnego czasu na molo przy kapliczce Matki Bożej oraz Obelisku św. Jana Pawła II imprez alkoholowych, połączonych z aktami chuligaństwa i wandalizmu.

O podjęcie działań mających na celu przeciwdziałaniu takiemu zachowaniu w ubiegłą niedzielę apelował ks. Stanisław Lipowski, administrator witkowickiej parafii.

1w

W odpowiedzi na apel, informację o zdarzeniach skierowano do Burmistrza Gminy Kęty oraz Komendy Policji w Kętach. Przedsięwzięto też szereg innych kroków prewencyjnych mających na celu zapobieganiu podobnym ekscesom w przyszłości.

Wystosowano również list otwarty do mieszkańców Witkowic od wszystkich organizacji Sołectwa Witkowice.

Poniżej podajemy jego treść.

“W związku z nasilającymi się aktami chuligaństwa i wandalizmu dokonywanymi przez młodzież w miejscach kultu religijnego, pamięci narodowej i innych obiektach użyteczności publicznej, w imieniu wszystkich organizacji działających na terenie Sołectwa Witkowice, wyrażamy swój kategoryczny sprzeciw, na tolerowanie tego typu zachowań.

W związku z tym zostały podjęte stanowcze kroki mające na celu przeciwdziałaniu tego typu zjawiskom.

Podpisali przedstawiciele:
• Rada Sołecka
• Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Witkowicach
• OSP Witkowice
• Koło Gospodyń Wiejskich Witkowice
• Koło Seniora “Pod Złotym Dębem”
• Kółko Rolnicze
• Kółko Emerytów i Rencistów Górniczych
• LKS „Orzeł” Witkowice
• Radni Sołectwa”

Autor: Kamilla Frysztacka

Opublikowano 22 listopada 2015

Facebook