Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Spotkanie dwóch pokoleń w Klubie Seniora w Witkowicach

We wtorek, 23 czerwca 2015r. w Klubie ,,Pod Złotym Dębem” odbyło się spotkanie Seniorów z dziećmi, uczniami klas początkowych Szkoły Podstawowej w Witkowicach oraz ich wychowawczyniami.

Ze względu na szczupłość klubowego pomieszczenia, wizyta przebiegła w dwóch turach, przed i po południu. Przyświecały jej cele: poznawczy, kształcący, a w szczególności wychowawczy.

SDC12520
Najmłodszych przywitała Prezes Krystyna Niedziela. Wyjaśniła dzieciom znaczenie słowa ,,senior”, nadmieniła o potrzebach ludzi w starszym wieku, ich życiowych dokonaniach oraz istotnej roli, jaką mimo wieku nadal pełnią w społeczeństwie. Szczególną uwagę zwróciła najmłodszym na okazywanie seniorom szacunku, na pamięć o tych, którzy są samotni oraz na potrzebę niesienia pomocy tym, którzy samodzielnie już sobie nie radzą. Opowiedziała ponadto o dotychczasowej działalności Klubu.

SDC12511
Potem dzieci miały okazję poznać zainteresowania niektórych seniorów i podpatrzeć ich podczas pracy twórczej.
Ciekawym elementem spotkania był fotograficzny konkurs z nagrodami. Uczniowie rozpoznawali, który z seniorów jest na prezentowanym zdjęciu z dzieciństwa.

SDC12510
Uwieńczeniem spotkania młodych i starszych był słodki poczęstunek. Dzieci przepełnione pozytywnymi emocjami niechętnie opuszczały klubowe pomieszczenie. Najzabawniejszym było rzucone na odchodnym przez ucznia pytanie: ,,A kiedy będę mógł się zapisać do Klubu Seniora?”

>>galeria  zdjęć<<

 

Autor: Klub Seniora

Opublikowano 29 czerwca 2015

Facebook