Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Słowo do Wiernych na czas Uroczystości Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych to czas, kiedy w sposób szczególny myślimy o naszych bliskich, którzy już zakończyli ziemską pielgrzymkę. Nawiedzanie cmentarzy i modlitwa nad grobami zmarłych z naszych rodzin, bliskich i przyjaciół jest pięknym i potrzebnym znakiem naszej wiary w zmartwychwstanie.

W tym roku ten szczególny czas naznaczony został wzmagającą się pandemią koronawirusa, wzywając nas wszystkich do większej ostrożności i odpowiedzialności podczas odwiedzania cmentarzy.

Papież Franciszek w związku z pandemią wydał dekret wydłużający na cały miesiąc listopad okres zyskania odpustu za zmarłych, który można uzyskać modląc się za zmarłych i nawiedzając cmentarze.

Dlatego zachęcamy wszystkich, aby nawiedzanie grobów swoich bliskich rozłożyć w czasie na cały miesiąc listopad. Nawiedzając cmentarze zachowajmy wszystkie obostrzenia mając na uwadze dobro, zdrowie i życie swoje i innych osób.

Niech czas modlitwy za zmarłych napełnia nasze serca nadzieją i umacnia naszą wiarę w Zmartwychwstanie Chrystusa.

Jednocześnie przypominamy:

  1. 1. Obecnie we wszystkich kościołach i kaplicach obowiązuje ograniczenie ilości wiernych do 1 osoby na 7 metrów kwadratowych.
  2. 2. Nie odprawiamy nabożeństw za zmarłych, ani Mszy Świętych na cmentarzu. Nabożeństwo możemy zorganizować w kościele z zachowaniem obostrzeń.
  3. 3. Dzieci i młodzież nie mogą sprzedawać zniczy na cmentarzach oraz przed kościołami.
  4. 4. Dalej obowiązują wszystkie zalecenia podane 16 października 2020 r.

Obostrzenia wymagają od nas wielkiej cierpliwości i zmiany podejścia do duszpasterstwa, dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim podejmującym wyzwania, które niesie z sobą okres pandemii i przestrzegającym zasad sanitarnych. Jednocześnie prosimy, aby wszyscy realizowali wskazania sanitarne mające na celu ochronę zdrowia      i życia księży i parafian.

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego
Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Opublikowano 27 października 2020

Facebook