Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych

 

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

– z wyboru parafian:
Stanisław Kowalski – wiceprzewodniczący Rady,
Wojciech Frysztacki,
Agnieszka Brzana,
Dariusz Gawęda,
Beata Migdałek.
– z nominacji proboszcza:
Franciszek Niedziela,
Maria Cyrek,
Józef Ćwiertnia,
Kamilla Frysztacka – sekretarz,
Ewelina Gawęda.

Powołani do Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych:

Mirosław Kawończyk – wiceprzewodniczący Rady,
Janusz Gawęda,
Kazimierz Lisicki.

1. Posiedzenie Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych oraz Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbyło się dnia 3 kwietnia 2016r.

1 2

Facebook