Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rusza wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość”. Celem projektu jest wsparcie małopolskich MŚP borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz tych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z tą epidemią.

Istotą projektu grantowego jest udzielanie przez grantodawcę przedsiębiorcom z sektora MŚP bezzwrotnych grantów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników z Małopolski w przeliczeniu na pełny wymiar czasu w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego.

Generator wniosków dostępny jest już od 4 maja br. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronach.

Nabór wniosków o udzielenie grantu rozpocznie się dziś, 7 maja br. O godzinie 12.00 (dzień otwarcia naboru), a zakończy 30 października br. do godziny 15.00 (dzień zamknięcia naboru) lub trwać będzie do momentu, gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów.

Szczegóły na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

 

Opublikowano 7 maja 2020

Facebook