Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rusza rekrutacja do projektu Małopolski e-Senior

Rusza rekrutacja do projektu „Małopolski e-Senior”. Projekt jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

  • ukończenie 65 lat
  • zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie, w tym wypadku Gminy Kęty

Wśród głównych korzyści płynących z udziału w projekcie należy wymienić m.in.:

  • udział seniorów w bezpłatnych szkoleniach (15 spotkań szkoleniowych oraz 3 spotkania animacyjne) obejmujących naukę korzystania z nowych technologii komputera, tabletu, internetu,
  • realizację szkoleń na terenie gminy przez miejscowych trenerów.

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Można je pobrać ze strony internetowej imi.org.pl lub odebrać w Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach. Rekrutacja potrwa od 7 do 11 maja 2018 r.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
(dokumenty obowiązkowe to załączniki nr 1, 2 i 4 a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo załącznik nr 3 – proszę drukować dwustronnie i kompletnie wypełnione proszę dostarczyć do Biura Projektu):

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
1. Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego
4. Test diagnostyczny

Autor: Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach

Opublikowano 8 maja 2018

Facebook