Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rusza konkurs Kapliczka 2016

300 tysięcy złotych przeznaczy Województwo Małopolskie na renowację i zachowanie zabytkowych kapliczek w Małopolsce. Rusza konkurs pod nazwą KAPLICZKA 2016.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, które w 2016 roku podejmą prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.

Obiekty te nie muszą figurować w rejestrze zabytków, ale powinny odznaczać się wartościami artystycznymi i historycznymi. Gminy lub powiaty mogą zgłosić do konkursu zadania dotyczące kapliczek nie będących ich własnością, poprzez nawiązanie współpracy z właścicielami tych obiektów.

Nabór wniosków trwa do 4 marca 2016 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego). Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski. Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację jednego zadania może być udzielona w wysokości do 75% ogółu nakładów koniecznych wykonania prac, jednak nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł. Na realizację konkursu Województwo Małopolskie ma do rozdysponowania kwotę 300 000 zł.

Konkurs KAPLICZKA 2016 jest jedną z form ochrony zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego, wynikających z realizacji strategicznych zadań rozwoju Województwa Małopolskiego. Zabytkowe kapliczki stanowią ważny element lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz są świadectwem religijności mieszkańców „małych ojczyzn”. Obiekty te często były fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota oraz dla upamiętnienia ważnych wydarzeń. Niejednokrotnie są one także czynnikiem budowania lokalnej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością.

W ubiegłym roku w ramach konkursu KAPLICZKA 2015 Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał 40 dotacji w łącznej kwocie 250 000 zł.

Informacje dotyczące konkursu dostępne są w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM pod numerami telefonów: 12/ 63 03 139, 12/63 03 407.

Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego/foto: małopolskie.pl

Opublikowano 10 lutego 2016

Facebook