Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Kęty

Burmistrz Gminy Kęty zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Kęty”.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Kęty w wieku 25 – 74 lata, którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych.

Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. W ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.  

Tematyka szkoleń:

Zajęcia w ramach jednego modułu szkoleniowego (16 godz. dydaktycznych) będą realizowane od poniedziałku do niedzieli (4 dni x 4 godziny). Planowanie rozpoczęcie szkoleń: luty 2019 r. Miejsce realizacji szkoleń: Kęty.

W trakcie szkoleń przewidywane są przerwy kawowe i lunchowe.

Kandydat może wziąć udział tylko w jednym, wybranym przez siebie module szkoleniowym.

Nabór uczestników do projektu prowadzony jest na bieżąco i trwać będzie do momentu uzyskania pełnej liczby uczestników na dany moduł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Urzędzie Gminy Kęty, pok. nr 2.

Po otrzymaniu zgłoszeń, koordynator projektu skontaktuje się z uczestnikami celem uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu szkoleń.

Zasady rekrutacji określone są w Regulaminie.

Wymagane dokumenty:

  1. Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie
  2. Kwestionariusz osobowy osoby przystępującej do projektu
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu beneficjenta
  4. Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego (jeśli dotyczy)
  5. Uzupełniający kwestionariusz osobowy
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kęty, pokój nr 2.

Koordynator projektu:

Angelika Olszewska
tel. 519-190-069
e-mail: angelika.olszewska@kety.pl

Gorąco zachęcamy wszystkich do licznego udziału w projekcie, z uwagi na bardzo ciekawą tematykę szkoleń. W szczególności zapraszamy wszystkie grupy i organizacje działające na terenie gminy!

Opublikowano 11 grudnia 2018

Facebook