Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rozpoczynamy zapisy dzieci do przedszkola na dyżur wakacyjny

DRODZY RODZICE, UWAGA!

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w Gminie Kęty planowany jest dyżur wakacyjny organizowany w czterech przedszkolach.

W przypadku wystąpienia okoliczności wpływających na organizację dyżuru w poniższej formie może nastąpić zmiana zasad jego realizacji.

Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Kęty pełnić będą następujące przedszkola:

Lipiec

Sierpień

Nabór prowadzony będzie przez dyżurujące przedszkola od 18 do 29 maja 2020 roku do godz. 14.00. Warunkiem koniecznym do udziału w rekrutacji jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej na adres e-mail przedszkola, do którego chcą Państwo zapisać swoje dziecko, lub w wersji papierowej w jego siedzibie (dokumenty do pobrania dostępne na stronie dyżurującego przedszkola).

Dyżur wakacyjny w gminnych przedszkolach będzie organizowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

Dyżur wakacyjny będzie realizowany w przypadku braku okoliczności wyłączających działalność jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

UG Kęty

Opublikowano 14 maja 2020

Facebook