Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

“RODZINA-RODZINIE” – diecezjalne dzieło miłosierdzia. Dołącz i ty!

W październiku 2016r. Caritas Polska ogłosiła program pomocy RODZINA-RODZINIE, który zakłada, że każda rodzina z Polski może „zaadoptować” rodzinę syryjską, poprzez comiesięczne wpłaty na jej utrzymanie. Programem tym objętych zostało już do tej pory ponad 1000 rodzin.

Rodziną adopcyjną może być każdy.
Tą rodziną może być stricte rodzina Kowalskich, która powie, że chcemy 510 zł miesięcznie na ten cel przeznaczać, ale tą rodziną może być także wspólnota modlitewna, parafialna, wspólnota zakładu pracy, która zadeklaruje, że przez pół roku będzie wspierała jedną, dwie lub trzy rodziny syryjskie – wyjaśnił w rozmowie dyrektor Caritas bielsko-żywieckiej ks. Robert Kasprowski. Dodał też, że podana kwota pozwala na zapewnienie miesięcznego utrzymania jednej syryjskiej rodziny. – Są też osoby, które chcą pomagać, ale nie są w stanie wyłożyć tych 510 zł. Mogą więc zadeklarować, że co miesiąc będą wpłacać np. 10 zł. Procedura jest taka: po pierwsze – zadeklarować chęć uczestniczenia w tym programie poprzez wybór sposobu pomocy, następnie wpłacać na konto Caritas Polska ofiarę.  – kontynuował. Zwrócił również uwagę, że możliwe są też jednorazowe wpłaty na konto pomocy. – Niech to będzie takie nasze diecezjalne dzieło miłosierdzia na okres Wielkiego Postu – zaapelował na koniec.

Indywidualne sposoby włączenia się w akcję pomocy Rodzina-Rodzinie /3 sposoby/:

1. „Dołącz do zbiórki dla rodziny” Wypełnij deklarację pomocy finansowej dla konkretnej potrzebującej rodziny na okres 6 miesięcy. Sam wybierz kwotę, jaką chcesz wesprzeć tę rodzinę, a którą co miesiąc  będziesz wpłacać na wskazane konto. Nie martw się, jeśli potrzeby rodziny przerastają Twoje możliwości – na pomoc dla konkretnej rodziny składają się deklaracje od kilku darczyńców. Możesz też złożyć deklarację jako rodzina, parafia, diecezja, wspólnota, firma. Deklaracja zgłoszeniowa na: http://rodzinarodzinie.caritas.pl/

2. „Zostań patronem rodziny” Zadeklaruj pomoc konkretnej rodzinie w całej potrzebnej jej wysokości i w ten sposób zostań jej finansowym patronem. Będziesz wspierać tę rodzinę przez 6 miesięcy poprzez comiesięczne wpłaty na jej rzecz. Taka deklaracja wsparcia może pochodzić od osoby fizycznej, rodziny, stowarzyszenia, firmy, parafii, diecezji. Deklaracja zgłoszeniowa na: http://rodzinarodzinie.caritas.pl/

3. „Wykonaj gest solidarności” Dokonaj jednorazowej wpłaty w dowolnej wysokości. Nie musisz podejmować długofalowego zobowiązania, żeby włączyć się w pomoc dla potrzebujących rodzin. Twoja wpłata zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakujących środków dla rodzin lub objęcie pomocą kolejnych poszkodowanych. Wpłaty możesz dokonać tutaj: http://rodzinarodzinie.caritas.pl/wspieram/

Parafie, wspólnoty, stowarzyszenia, inne podmioty oraz osoby indywidualne prosimy o poinformowanie Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej o przystąpieniu do akcji i liczbie rodzin objętych pomocą (caritas@bielsko.opoka.org.pl).

Autor: Kamilla Frysztacka, ks. Stanisław Lipowski

Opublikowano 6 marca 2017

Facebook