Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rodzicu, złóż wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Drodzy Rodzice Wielodzietni, Urząd Gminy w Kętach informuje, że jest w trakcie pracy nad projektem uchwały Rady Miejskiej dotyczącym wprowadzenia Kęckiej Karty Rodziny, a oczekiwana przez wszystkich Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny właśnie wchodzi w życie.

Karta Dużej Rodziny wprowadzona została na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Karta jest wydawana bezpłatnie. Za wydanie duplikatu Karty – np. w przypadku zgubienia oryginału – trzeba będzie już jednak wnieść opłatę w wysokości 8,76 zł.

Wnioski o wydanie Karty (od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli od 16 czerwca) można składać w Urzędzie Gminy Kęty w Wydziale Świadczeń (ul. Sobieskiego, pok. nr 8), a szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. 33 844 76 00 wew. 402.

Na Karcie zostaną umieszczone następujące informacje:

-imię i nazwisko członka rodziny wielodzietnej,
-numer PESEL,
-termin ważności Karty,
-numer Karty – składający się z 14 cyfr (7 pierwszych to identyfikator gminy, następne 5 cyfr to numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny – a 2 ostatnie to przypisano kolejno numer osoby w rodzinie),
-logo programu,
-skrót KDR pisany alfabetem Braill’a
-oraz zabezpieczenia chroniące dokument przed podrobieniem i fałszowaniem.

Załączniki:
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

 

Źródło: UG Kety

Opublikowano 17 czerwca 2014

Facebook