Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rezurekcja 2018

W Wielką Sobotę – dzień wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa – zakończyły się uroczystości Wigilii Paschalnej. Celebracja rozpoczęła się poświęceniem ognia. Ogień – towarzysz ludzi od zarania ludzkości – daje światło i ciepło, czyli to, co jest niezbędne do życia. Ogień – symbol Chrystusa – rozprasza ciemności, prowadzi ze śmierci do życia. Od poświęconego ognia został zapalony Paschał – świeca symbolizująca tryumf Chrystusa nad grzechem i śmiercią.

Pogasły światła w świątyni. Wierni w skupieniu oczekiwali na rozproszenie się ciemności. W uroczystej procesji został wniesiony Paschał, a symbolem pokazującym otrzymane życie od Chrystusa było zapalenie od Paschału świec uczestników liturgii.

Słowami orędzia paschalnego modlił się kapłan wychwalając wspaniałość Bożego dzieła odkupienia świata – od grzechu Adama aż do zbawienia, które dokonało się w Chrystusie. Rozległo się radosne „Alleluja”, zabrzmiały dzwony na pamiątkę zwycięstwa nad śmiercią, dopełnienia się dzieła odkupienia. Zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią jest także naszym tryumfem nad ciemnością grobu.

Następnie, śpiewem „Litanii do wszystkich świętych”, rozpoczął się obrzęd liturgii chrzcielnej, w którym pobłogosławiona została woda chrzcielna, a wszyscy zgromadzeni odnowili swoje przyrzeczenia złożone podczas sakramentu Chrztu Świętego.

Uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w tryumfie Zmartwychwstałego była procesja wokół kościoła. Zakończyła się ona błogosławieństwem wewnątrz świątyni Najświętszym Sakramentem przy ustawionym na ołtarzu krzyżu i figurze Chrystusa Zmartwychwstałego.

galeria zdjęć⇓

Opublikowano 7 kwietnia 2018

Facebook