Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kętach

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o. informuje, iż w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mieszkańcy gminy Kęty mogą przywieźć wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne (nie  przyjmujemy odpadów zmieszanych) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy  ul.  Kęckie Góry Północne.

Rozbudowa PSZOK jest dofinansowana z programu „Rozbudowa PSZOK w Gminie Kęty dla obszaru sołectw: Bielany, Bulowice, Malec, Nowa Wieś, Łęki i Witkowice” – budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”.

Do PSZOK-u mieszkańcy mogą oddawać: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady zielone ulegające biodegradacji, bio odpady, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przyjmowane są także przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz opony z samochodów osobowych. Do punktu można również oddać odpady remontowe tj. gruz, budowlane i rozbiórkowe.

Transport odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie. Odbiór będzie każdorazowo odnotowany, dlatego prosimy Mieszkańców o zabranie ze sobą dowodu osobistego, w  celu potwierdzenia miejsca zamieszkania.

Godziny otwarcia PSZOK:

Poniedziałek 9:00 – 17:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 Środa 9:00 – 17:00

Czwartek 9:00 – 17:00

Piątek 9:00 – 19:00

Sobota 8:00- 13:00

 

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o.

Opublikowano 14 marca 2019

Facebook