Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Przebudowa ulicy Beskidzkiej w Witkowicach na odcinku ok. 620m od ulicy Dworskiej do ulicy Lipowej

1Rozpoczęły się prace przy przebudowie ul. Beskidzkiej, inwestycja tak bardzo oczekiwana od wielu lat przez mieszkańców dolnych Witkowic oraz kierowców.

W ramach prac zostanie wykonany remont nawierzchni istniejącej jezdni wraz z dowiązaniem wysokościowym jezdni w obrębie wymiany krawężnika, budowa chodnika, remont pobocza, remont istniejących zjazdów i dojść indywidualnych, budowa systemu kanalizacji deszczowej oraz remont istniejącego umocnienia rowu.

Roboty budowlane będą prowadzone w dwóch etapach: Rok 2016 – odcinek 200m. Rok 2017 – odcinek 420m.

Chodnik wybudowany przy ulicy Beskidzkiej będzie służyć nie tylko mieszkańcom, ale również kierowcom jeżdżącym tą trasą, a w szczególności dzieciom idącym piechotą do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego!

Autor: Władysław Surma

2

Opublikowano 23 maja 2016

Facebook