Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Propozycje zadań w ramach BO złożone przez mieszkańców

Urząd Gminy informuje, że w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok zostało złożonych 31 formularzy propozycji zadań do realizacji w dzielnicach i sołectwach gminy Kęty w następującym podziale:

Dzielnica Nowe Miasto – 4, Dzielnica Stare Miasto – 6, Dzielnica Podlesie -3, Sołectwo Bielany – 4, Sołectwo Bulowice – 4, Sołectwo Łęki – 2, Sołectwo Malec – 1, Sołectwo Nowa Wieś – 4, Sołectwo Witkowice – 3.

 

Z Witkowic wpłynęły następujące propozycje:
1. Rewitalizacja alejek i oświetlenie na cmentarzu komunalnym w Witkowicach,
2. Montaż oświetlenia ul. Widokowej w Witkowicach od skrzyżowania z ul. Podkokocie do skrzyżowania Malec, Osiek,
3. Zagospodarowanie terenu pomiędzy ZS-P Witkowice, a obiektami sportowymi LKS “Orzeł” Witkowice wraz z remontem parkingów przykościelnych.

Na podstawie § 5 Zarządzenia Nr 128/2017/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie budżetu obywatelskiego na 2018 rok, trwa analiza możliwości realizacji zadań.

Autor: Kamilla Frysztacka

Opublikowano 6 sierpnia 2017

Facebook