Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Program “Kęty dla Rodziny”

Idea wsparcia dla rodzin była obecna w działaniach kęckiego samorządu od dłuższego czasu. Głównym motorem do konkretnych działań podejmowanych na przestrzeni zwłaszcza ostatnich kilku lat były niepokojące dane demograficzne, które wskazywały, że koniecznym staje się realizowanie takich przedsięwzięć, jakie będą wspierać rodziny, a przez to zachęcać do posiadania dzieci. Z uwagi, iż zauważony został mimo wszystko brak spójności dotychczasowych działań wspierających rodziny, w tym rodziny wielodzietne, podjęta została próba koordynacji wszelkich procesów z tego obszaru i objęcie ich wspólnym programem.”

Zapraszamy do zapoznania się z Programem “KĘTY DLA RODZINY” – inicjatywy wspierającej rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Kęty: http://kdr.kety.pl/

lub

karta-rodziny-3+

 

 

 

Autor: Kamilla Frysztacka

Opublikowano 25 lipca 2014

Facebook