Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Prace plastyczne przedszkolaków na XIX Międzynarodowym Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży – Toruń 2014

Dzieci w pracowni artystycznej “Pędzelek” przedszkola w Witkowicach zgłębiają i rozwijają artystyczną wizję rzeczywistości.

Pierwsze spotkanie z grafiką sprawiło, że dzięki tym działaniom świat przez nie oglądany stał się bogatszy, zgodny z ich odczuciami i potrzebami. Tworzenie daje tyle radości.

Temat prac był dowolny, czyli taki jaki podsunie wyobraźnia. Dzieci wykonały monotypie barwne. Prace pomogły dzieciom zapoznać się z pojęciami pozytywu i negatywu.

Najwięcej radości sprawiło odkrywanie “nowych” obrazów.

ib_p005_5_1 ib_p005_5_5

Wykonane prace zostaną wysłane na XIX Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży – Toruń 2014.

Pracownia artystyczna “Pędzelek” powstała z inicjatywy pani Barbary Wróbel, która w swej wieloletniej pracy zaobserwowała duże zainteresowanie plastyką u dzieci w wieku przedszkolnym. Często zdarza się jednak, że wiele problemów plastycznych bywa realizowanych podczas zajęć pośpiesznie i ogólnie. Nie sprzyja to rozwojowi zdolności i zainteresowań plastycznych dzieci, które bardzo chętnie poddają się pasji twórczej. Tak więc, by nie zaprzepaścić wrodzonej wrażliwości i zdolności twórczych dzieci pani Barbara Wróbel postanowiła poprowadzić zajęcia koła plastycznego “Pędzelek” dla dzieci 5-6 letnich.

ib_p028_3_1

 Źródło: ZS-P w Witkowicach
Opublikowano 29 kwietnia 2014

Facebook