Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Praca w Świetlicach Młodzieżowych: w Malcu i Witkowicach

Urząd Gminy Kęty zachęca do zgłaszania się osób zainteresowanych podjęciem pracy w Świetlicy Młodzieżowej w Malcu i Świetlicy Młodzieżowej w Witkowicach. Jak czytamy w ogłoszeniu opublikowanym dziś na stronie internetowej kęckiego magistratu, praca ma charakter opiekuńczo-wychowawczy, polegający na organizowaniu i prowadzeniu zajęć w ww. placówkach.

Do obowiązków opiekuna każdej ze Świetlic należeć będzie m.in. zapewnienie należytej opieki uczniów po zajęciach lekcyjnych, rozwijanie kontaktów z rówieśnikami, tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci czy rozwijanie zainteresowań podopiecznych.

Szczegóły oferty, zawierające wymagania kandydatów oraz warunki pracy znajdą Państwo w artykule Informacja o naborze: Organizowanie i prowadzenie zajęć w Świetlicach Młodzieżowych w Malcu i w Witkowicach: Nabór kandydatów.

 

Opublikowano 27 kwietnia 2021

Facebook