Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Pozbądź się wielkogabarytów jesienią!

Na stronie naszego Urzędu Gminy pojawiła się bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców informacja o nadchodzącej, jesiennej zbiórce wielkogabarytów. W magistracie podkreślają, że odpady zbierane będą tylko z nieruchomości zamieszkałych, w okresie od września do listopada.

Przypominamy, że wiosenna zbiórka nie doszła do skutku z powodu epidemii koronawirusa. Nawet wówczas istniała jednak prosta możliwość pozbycia się gratów:

Informujemy, że mieszkańcy naszej gminy mają możliwość nieodpłatnego przekazania zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, chemikaliów oraz odpadów wielkogabarytowych we własnym zakresie do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – zaznaczali wówczas urzędnicy.

W sołectwie Witkowice
zbiórka odpadów wielkogabarytowych
odbędzie się 22 października.


>>> Pozostałe terminy jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych <<<

 

źródło: Info Kęty

Opublikowano 22 lipca 2020

Facebook