Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Posypały się upomnienia i… mandaty!

W związku z powtarzającym się problemem zaśmiecania oraz spożywania alkoholu na terenie molo oraz stadionu LKS w Witkowicach, kęcka straż miejska podjęła natychmiastowe działania. Już po kilku dniach widać znaczną poprawę sytuacji.

Tylko w tym tygodniu wylegitymowanych zostało kilka osób, a kolejnym wręczono mandaty karne za powyższe wykroczenia – informuje Grzegorz Środa, komendant Straży Miejskiej w Kętach. – Jednocześnie chciałbym poinformować mieszkańców, iż teren ten będzie na bieżąco monitorowany poprzez patrole strażników i funkcjonariuszy policji – dodaje.
Przypominamy, że…

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany /art. 145kw/ 

oraz

Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a–6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny. /  art. 431  ustawy  w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. /Dz.U.2019.2277 t.j. z dnia 2019.11.19/

Źródło: Info Kęty

 

Opublikowano 18 sierpnia 2020

Facebook