Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Posiedzenie Rady Seniorów

26 stycznia w urzędzie Gminy Kęty odbyło się uroczyste, noworoczne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów, w którym udział wzięło 17 Radnych Miejskiej Rady Seniorów oraz I zastępca burmistrza Rafał Ficoń, II Zastępca burmistrza Marcin Śliwa, sekretarz Gminy Kęty Ewelina Jura-Bączek.

o7957d

Celem spotkania była dyskusja na temat pracy Radnych Seniorów w 2016 roku oraz zinwentaryzowanie ich potrzeb i oczekiwań.

Radni Seniorzy regularnie spotykają się podczas posiedzeń Prezydium Rady, które odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Ponadto w każdą środę, w godzinach od 11.00 do 13.00, w pokoju nr 23 (I piętro – pokój przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Nycza) w kęckim magistracie odbywają się dyżury przewodniczącego Rady Seniorów oraz członków prezydium.

Źródło: UG Kęty

Opublikowano 29 stycznia 2016

Facebook