Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Kętach

PORZĄDEK OBRAD
II sesji Rady Miejskiej w Kętach
zwołanej na dzień 8 grudnia (poniedziałek) 2014 r.
o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z I sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
7.Powołanie stałych komisji Rady.
8.Podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Kęty,
2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014.
1.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
2.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
3.Wolne wnioski i informacje.
4.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Nycz

Więcej na http://kety.pl/pl/news/porz-dek-obrad-ii-sesji-rady-miejskiej-w-k-tach

Opublikowano 4 grudnia 2014

Facebook