Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

„Pierwszy dzwonek” ze wsparciem z województwa

Gmina Kęty przystępuje do drugiej edycji projektu „Pierwszy dzwonek”, w ramach którego uczniowie z rodzin wielodzietnych „3+” zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego mogą liczyć na dofinansowanie do szkolnych wyprawek.

Żacy, których rodziny złożą odpowiednie Deklaracje (druki do pobrania w Wydziale Świadczeń Urzędu Gminy Kęty, ul. Sobieskiego 19) i spełnią wszystkie kryteria, otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości do 150 zł. Kwota ta przeznaczona będzie na zakup artykułów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych. Uwaga! Dofinansowaniem objęci mogą zostać tylko uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych – nie studenci szkół wyższych!

Wedle regulaminu projektu:
– wsparcie udzielone może zostać uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 3 dzieci,
– dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (tj. 684 zł),
– wszyscy członkowie rodziny mający status ucznia muszą zamieszkiwać w Małopolsce.

Wydział Świadczeń kęckiego magistratu informuje, że rodziny zainteresowane dołączeniem do projektu, mają czas na złożenie dokumentów do 8 maja 2015 r. Pracownicy wydziału polecają się do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Numer kontaktowy: (33) 844-76-00 wew. 402.

Załącznik: Pismo Marszałka Województwa Małopolskiego

Autor: Barbara Kuźma UG Kęty

Opublikowano 3 maja 2015

Facebook