Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Opublikowano 4 kwietnia 2019

Zakończenie rozgrywek Akademii Siatkówki w Kętach dla czwartoklasistów

3 kwietnia 2019 r. w sali gimnastycznej SP nr 2 w Kętach odbyła się IV runda rozgrywek mini piłki siatkowej dziewcząt i chłopców. W zawodach wzięli udział uczniowie klas IV szkół podstawowych z Porąbki, SP nr 1, 2 i 3 w Kętach, z Nowej Wsi i Witkowic. Organizatorem imprezy był Siatkarski Ośrodek Szkolny przy ZSG 2 Kęty. Ogółem w zawodach wystartowało 18 zespołów dziewcząt i 10 drużyn chłopców, które rywalizowały w dwójkach. czytaj więcej

Opublikowano 31 marca 2019

Relacja z Zebrania Wiejskiego w Witkowicach

W niedzielę, 31 marca, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach odbyło się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa. Zebranie otworzył sołtys Marian Zaręba, który powitał przybyłych.

W zebraniu uczestniczyli: burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar, I zastępca burmistrza Gminy Kęty Rafał Ficoń, II zastępca burmistrza Gminy Kęty Marcin Śliwa, sekretarz Gminy Kęty Ewelina Jura-Bączek, skarbnik Gminy Kęty Grażyna Zątek, przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Marek Nycz, radny powiatowy Dariusz Gawęda, gminny komendant OSP i radny powiatowy Józef Szafran, komendant OSP Witkowice Artur Suski, przedstawiciele KGW i Klubu Seniora z Witkowic, przedstawiciele organizacji działających w sołectwie i mieszkańcy wsi, a w zastępstwie dzielnicowego aspirant Dariusz Surma. czytaj więcej

Opublikowano 20 marca 2019

Przegląd piosenki wiosennej w ramach Jarmarku Wielkanocnego

Dom Kultury zachęca dzieci i młodzież do prezentacji swoich umiejętności wokalnych. Główną ideą Przeglądu Piosenki Wiosennej jest popularyzacja piosenek o tematyce świątecznej i wiosennej wywodzących się zarówno z folkloru, jak i kultury popularnej.

W Przeglądzie mogą wziąć udział dzieci i młodzież wszystkich typów szkół i przedszkoli.

Uczestnikiem Przeglądu może być klasa bądź grupa tworząca zespół wokalny. czytaj więcej

Opublikowano 19 marca 2019

Konkurs na najdłuższą palmę w ramach Jarmarku Wielkanocnego

Dom Kultury w Kętach zaprasza do udziału w konkursie rodzinnym na najdłuższą palmę wielkanocną, organizowanym w ramach Jarmarku Wielkanocnego 14 kwietnia 2019 r.

Uczestnikami konkursu mogą być duety rodzic-dziecko lub całe rodziny zamieszkałe na terenie gminy Kęty. Ocenie będzie podlegać nie tylko długość palmy, ale i ogólne wrażenie estetyczne. Palma musi mieć min. 100 cm długości. czytaj więcej

Opublikowano 14 marca 2019

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE WIELKANOCNYM

Święta Wielkanocne tuż, tuż! Jak co roku Dom Kultury w Kętach zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniejszą ozdobę świąteczną. Tym razem królować będą świąteczne zające!

Konkurs dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  czytaj więcej

Opublikowano 14 marca 2019

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kętach

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o. informuje, iż w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mieszkańcy gminy Kęty mogą przywieźć wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne (nie  przyjmujemy odpadów zmieszanych) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy  ul.  Kęckie Góry Północne.

Rozbudowa PSZOK jest dofinansowana z programu „Rozbudowa PSZOK w Gminie Kęty dla obszaru sołectw: Bielany, Bulowice, Malec, Nowa Wieś, Łęki i Witkowice” – budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”. czytaj więcej

Opublikowano 13 marca 2019

Jubileuszowe odznaczenia dla kombatantów

Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych przyznał odznaczenia mieszkańcom gminy Kęty.

Dzięki staraniom por. Czesława Dokupila – prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koła Kęty medale trafiły do sierżanta Michała Kosowicza z Kęt i sierżanta Władysława Klęczara z Witkowic. czytaj więcej

Facebook