Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Opublikowano 23 sierpnia 2017

Informacja dotycząca świadczenia pieniężnego pn. Małopolska Niania

W dniu 21 sierpnia 2017r. Rada Miejska w Kętach podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego „Małopolska Niania” oraz Regulaminu określającego zasady jego realizacji. Uchwała jest konsekwencją umowy zawartej z Zarządem Województwa Małopolskiego o przyznanie dotacji na udzielenie wsparcia rodzinom w formie świadczenia na rzecz rodziny w ramach projektu „Małopolska Niania”.

Zaznaczyć należy, że jest to program pilotażowy skierowany do 23 gmin z województwa małopolskiego i gmina Kęty uzyskała środki finansowe na dofinansowanie zatrudnienia 5 niań.

Świadczenie skierowane jest do aktywnych zawodowo rodziców i może być przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia jednej niani. Przysługuje rodzicom dziecka w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, które w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończyło 3 roku życia. Wysokość świadczenia dla jednej niani zatrudnionej w wymiarze 40 godzin tygodniowo wynosi 1500 zł miesięcznie, z czego 1000 zł pochodzi z budżetu Województwa Małopolskiego, a 500 zł ze środków własnych gminy.  czytaj więcej

Facebook