Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dziś ostatni dzień zmagań gimnazjalistów

Kończy się „sesja egzaminacyjna” dla gimnazjalistów. Uczniowie III klas piszą dziś ostatni sprawdzian – ze znajomości języka obcego.

Egzaminy rozpoczęły się w poniedziałek (18.04) sprawdzianem z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. Wczoraj gimnazjaliści zmagali się z matematyką i z przedmiotami przyrodniczymi.

Dzisiaj, o godz. 9.00, rozpoczął się egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Jeżeli uczeń uczył się danego języka już w szkole podstawowej, ma obowiązek podejść też do testu na poziomie rozszerzonym.

W całym kraju do egzaminów gimnazjalnych przystąpiło 360 tysięcy uczniów.

Wyniki znane będą 17 czerwca.
Życzymy, aby były jak najlepsze i pozwoliły młodzieży na kontynuowanie nauki w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych.

Autor: red.

Opublikowano 20 kwietnia 2016

Facebook