Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Oklejając kubły nalepką z adresem usprawniamy pracę firmy wywozowej

W związku z pytaniami mieszkańców Gminy Kęty o powód znakowania koszów na odpady danymi adresowymi, na stronie internetowej Urzędu Gminy ukazało się wyjaśnienie, przedstawione przez Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości. Poniżej pełna treść informacji:

“Mając na uwadze usprawnienie odbioru odpadów komunalnych, mieszkańcom zostały dostarczone naklejki z adresem nieruchomości, które ułatwią ustalenie „właściciela” kosza na odpady zmieszane. Firma wywozowa odbiera odpady na podstawie wykazu nieruchomości otrzymanego z tut. urzędu i jej obowiązkiem jest sporządzanie raportów zawierających ilości pojemników z odpadami zmieszanymi odbieranymi z danej nieruchomości. Brak odpowiedniego oznakowania uniemożliwia niejednokrotnie przyporządkowanie wystawianych przez Państwa pojemników do nieruchomości. Wynika to z faktu, iż nie zawsze widoczne są numery domów na budynkach mieszkalnych. Ponadto wielu mieszkańców wystawia pojemniki do drogi publicznej i trudno jest zlokalizować, z jakiego budynku pochodzi dany pojemnik. Dodatkowo zdarza się niejednokrotnie, że pod tym samym adresem znajduje się dom/mieszkanie a także prowadzona jest działalność gospodarcza.

Oznakowanie pozwoli na szybką identyfikację z której posesji pochodzi dany pojemnik także w przypadku, gdy do pojemnika trafią odpady, które podlegają segregacji.

Podsumowując, odpowiednie oznakowanie ma na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami i zaprzestania ewentualnego podrzucania odpadów zmieszanych przez inne podmioty a także egzekwowanie przestrzegania regulaminu utrzymania w czystości przez osoby niestosujące się do jego zapisów”.

Źródło: UG Kęty

Opublikowano 18 marca 2016

Facebook