Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

“ojczysty-polski-mój”

Dom Kultury w Kętach zaprasza do udziału w dyktandzie oraz konkursach, poetyckim i prozatorskim, pod wspólną nazwą “ojczysty-polski-mój”, zorganizowanych dla wszystkich kategorii wiekowych.

Dyktando odbędzie się 21 kwietnia, prace poetyckie dzieci, młodzieży i dorosłych przyjmowane są do 26 kwietnia. W tym dniu swoje prace prozatorskie napiszą w DK uczestnicy z kategorii wiekowych obejmujących uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Rozstrzygnięcie wszystkich konkursów i wręczenie nagród odbędzie się 2 czerwca.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach.

Załączniki:

Regulamin i karta zgłoszeniowa – Dyktando

Regulamin i karta zgłoszeniowa – Konkurs Prozatorski

Regulamin Konkursu Poetyckiego

 

Źródło: DK Kęty

Opublikowano 1 kwietnia 2016

Facebook