Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

OGŁOSZENIE

O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
W SPRAWIE UCHWALENIA WNIOSKU SOŁECTWA
O PODZIALE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
POCHODZĄCYCH ZE SPRZEDAŻY KÓŁKA ROLNICZEGO,
BĘDĄCYCH UDZIAŁAMI ROLNIKÓW WITKOWIC

Na podstawie §7 i 7a statutu Sołectwa
Sołtys Marian Zaręba
zwołuje na dzień 19 stycznia (niedziela) 2020 r.
o godz. 11.15
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Witkowicach

ZEBRANIE WIEJSKIE


     Sołtys Sołectwa Witkowice zwołuje i zaprasza mieszkańców Witkowic na Zebranie Wiejskie w dniu 19.01.2020 r. w sprawie podziału środków finansowych będących udziałami rolników Witkowic. Środki te pochodzą ze sprzedaży Kółka Rolniczego w Witkowicach.

     Wzorem innych sołectw kompetentnym do dysponowania tymi środkami jest Zebranie Wiejskie, a nie Zarząd Kółka Rolniczego. Są to środki naszych dziadków, rodziców i żyjących mieszkańców Witkowic – udziałowców Kółka Rolniczego.

     Zgłoszone i przyjęte przez Zebranie Wiejskie wnioski dotyczące rozdysponowania ww. środków zostaną przekazane Zarządowi Kółka Rolniczego w Witkowicach celem ich realizacji.

     Z uwagi na ważność omawianych spraw proszę mieszkańców Witkowic o niezawodne przybycie.

 

 

Marian Zaręba
Sołtys Sołectwa Witkowice

 

 

Chciałbym poinformować mieszkańców, że:

27 grudnia 2019 r. wysłałem pismo z informacją do Prezesa Kółka Rolniczego w Witkowicach, następującej treści:

a 8 stycznia 2020 r. prośbę do Zarządu Kółka Rolniczego o obecność na zebraniu:

W odpowiedzi otrzymałem:

 

Pragnę jeszcze raz podkreślić, że zebranie, na które zapraszam społeczność sołectwa Witkowice, zwołuję na prośbę mieszkańców, którym leży na sercu wyjaśnienie kwestii dotyczących ww. środków finansowych.

 

Marian Zaręba
Sołtys Sołectwa Witkowice

 

 

 

W załączeniu pisma w formacie pdf.:

Pismo 27 grudnia 2020 r

Pismo 8 stycznia 2020 r

Pismo 9 stycznia 2020 r

Opublikowano 13 stycznia 2020

Facebook