Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

OGŁOSZENIE!

Zarząd Kółka Rolniczego w Witkowicach zawiadamia,

że 3 marca 2018r. odbędzie się
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich

w Witkowicach,

o godz. 15.00
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej.

Prosimy o przybycie wszystkich członków i zainteresowanych.

Zarząd Kółka Rolniczego i KGW w Witkowicach

Opublikowano 19 lutego 2018

Facebook