Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Odbiór chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach

W dniu 10 lipca 2014 r. dokonano odbioru robót związanych zadaniem pod nazwą „Wyłożenie kostką brukową wjazdu do szkoły podstawowej i gimnazjum w Witkowicach”.

Zakres robót wyglądał następująco: wjazd został do szkoły wyłożoną kostką brukową grubości 8 cm wraz z obrzeżami, natomiast studzienki kanalizacyjne zostały podniesione do poziomu wspomnianego wjazdu do szkoły.
Na koniec wzdłuż ogrodzenia założono trawnik.1-_dsc0121

Całkowity koszt zadania wyniósł – 37 135 zł.

Źródło: UG Kęty

Opublikowano 18 lipca 2014

Facebook