Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Od lutego za śmieci zapłacimy więcej

11 stycznia podczas VI sesji Rady Miejskiej w Kętach podjęto uchwałę o zwiększeniu opłaty odbioru i wywozu odpadów komunalnych do 14 zł od osoby na miesiąc w przypadku odpadów oddawanych w sposób selektywny i 28 zł za odpady niesegregowane.

Uchwała wchodzi w życie 1 lutego.

Podwyżka ta jest efektem zwiększenia przez Prezesa Rady Ministrów opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty już w 2018 r. wzrosły o prawie 600%, a w 2019 r. nastąpiła kolejna ich podwyżka. Jest to znaczący składnik ceny, jaką trzeba zapłacić za tonę odpadów wywiezionych na składowisko do Brzeszcz. Jej wzrost zbiegł się także z wprowadzeniem przez rząd programu „Czyste Powietrze”. Oznacza to, że znaczna część tej opłaty trafi do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i jego wojewódzkich odpowiedników, które ten program realizują. Opłata środowiskowa w dużym stopniu wpływa na cenę, za którą odpady komunalne zmieszane odbierane są w Brzeszczach.

Jedynym sposobem na zmniejszenie stawki za gospodarowanie odpadami jest segregowanie śmieci. To jedyna możliwość zmniejszenia ilości odpadów zmieszanych, których koszt utylizacji jest największy.

Wprowadzony został także limit odbioru odpadów zielonych od kwietnia do września w ilości 10 worków na jedną posesję, w październiku i listopadzie natomiast odpady zielone odbierane będą bez ograniczeń dwa razy w miesiącu. Odbiór pozostałych odpadów nie uległ zmianie.

Podjęto także uchwałę związaną z dopłatami do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych, tj. na trzecie i kolejne dziecko pozostające na utrzymaniu.

Szczegóły w relacji video z VI sesji Rady Miejskiej w Kętach.

Opublikowano 24 stycznia 2019

Facebook