Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Od czwartku obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych

Od 16 kwietnia wchodzą w życie przepisy o obowiązku zakrywania w miejscach ogólnodostępnych ust i nosa w związku z epidemią koronawirusa. Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia projektem nowego rozporządzenia, nakaz ma obowiązywać podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, w placówkach handlowych i na targowiskach. Rozporządzenie nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.

Przepisy te nie będą miały zastosowania m.in. do dzieci w wieku do lat czterech oraz osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

Zakrywanie ust i nosa nie będzie zwalniało z obowiązku zachowania bezpiecznej odległości m.in. dwóch metrów.

Zakrywanie ust i nosa będzie obowiązkowe:

– w środkach publicznego transportu zbiorowego,

– w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie,

– w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach,

– na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż (po ewentualnym zniesieniu zakazu przebywania w tych miejscach),

– na terenach leśnych (po ewentualnym zniesieniu zakazu przebywania w tych miejscach), w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Nakaz zakrywania ust i nosa nie będzie obowiązywał:

– w mieszkaniach,

– w miejscach pracy (chyba że są to obiekty handlowe, obiekty kultu religijnego, drogi, place, ogrody zoologiczne i inne miejsca gdzie obowiązek taki istnieje),

– w samochodach i pojazdach przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą jeśli poruszają się nimi osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie będzie dotyczył:

– dzieci poniżej 4 lat,

– osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu,

– osób niezdolnych z do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

W przypadku legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.

 

źródło: www.gov.pl

Opublikowano 15 kwietnia 2020

Facebook