Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Obiektywizm, zgodność z prawdą, krytycyzm, wiedza źródłowa i pozaźródłowa… – warsztaty muzealne

Wymienione we wstępie cechy powinny charakteryzować pracę historyka. Mówiła o tym dyrektor kęckiego muzeum, pani Marta Tylza – Janosz 22 marca 2016r. podczas warsztatów muzealnych dotyczących pracy historycznej. Uczestnikami zajęć byli uczniowie z Kółka Regionalnego przy Z-SP w Witkowicach.

Poznawali podstawową wiedzę o różnych źródłach, narzędziach, warsztacie w pracy historyka. W części praktycznej wykorzystywali ją ćwicząc z kserokopiami oryginalnych dokumentów z kęckiego muzeum poświęconych Edmundowi Krzysztoforskiemu, ważnej postaci w historii Kęt.IMG_2105 IMG_2086Po zajęciach wspólna opinia uczestników mówiła o trudnej pracy historycznej. Rozbieżności nastąpiły w kwestii wykonywania w przyszłości takiej pracy. Chętnych pani dyrektor zaprosiła do współpracy z kęckim muzeum w ramach woluntariatu. Należą się podziękowania dla pani Dyrektor za podjęcie w atrakcyjny sposób takiego trudnego tematu.

galeria zdjęć

(kliknij⇓)IMG_2087

Autor: K.W.Nowakowski

Opublikowano 23 marca 2016

Facebook