Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Obchody 75 rocznicy zbrodni katyńskiej w Porąbce

„Łatwo jest mówić o Polsce / Trudniej jest dla Niej pracować / Jeszcze trudniej umrzeć / A najtrudniej cierpieć.”
(Napis z izolatki nr 6 Al. Szucha 25 Warszawa – więzienie gestapo. W: II wojna światowa. Rządy nazistowskie. W-wa 2009 s.122 )

12 kwietnia 2015r. w niedzielę Miłosierdzia Bożego mieszkańcy Porąbki uczcili pamięć pomordowanych rodaków w Katyniu Mszą świętą odprawioną przez księdza prałata Józefa Strączka oraz poświęceniem tablicy pamiątkowej w formie orła katyńskiego umieszczonej na kaplicy pw. św.Urbana w Porąbce.

W uroczystości oprócz duchowieństwa, pocztów sztandarowych PTG „Sokół”, Straży Pożarnej z Porąbki, górników, SP i Gimnazjum z Porąbki i licznie zgromadzonych mieszkańców Porąbki i Gminy Porąbka wzięli udział posłowie: pani Małgorzata Pępek, pan Stanisław Pięta i pan Jacek Falfus, wicemarszałek województwa śląskiego Mirosław Szemla, starosta bielski pan Andrzej Płonka, wójt gminy Porąbka pan Czesław Bułka, Wojewódzki Konserwator Zabytków pan Godek, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z Międzybrodzia Bialskiego, Orkiestra, OSP z Porąbki, przedstawiciele różnych organizacji, szkół, stowarzyszeń z całej gminy. Inicjatorami przedsięwzięcia byli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Porąbki z prezesem panem Janem Kosem na czele. Sponsorem pamiątkowej tablicy jest pan Florian Zasada, który jest również autorem rzeźby Matki Bożej Katyńskiej znajdującej się we wnętrzu tej kaplicy.katyn0054
Wmurowanie tablicy zostało dokonane przez członków TPP w przeddzień uroczystości zgodnie ze wskazówkami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Bielska-Białej. Jej poświęcenie po uroczystej eucharystii rozpoczęło się od odśpiewania hymnu państwowego i modlitwy za pomordowanych.

Poświęcenia dokonał ks.prałat J.Strączek. Po nim przedstawiciele przybyłych organizacji złożyli wieńce i znicze. Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w tym podniosłym wydarzeniu należą się podziękowania: mieszkańcom, kapłanom, liturgicznej służbie ołtarza, gościom, chórowi, orkiestrze, strażakom zabezpieczającym trasę przemarszu, pocztom sztandarowym. Wspólnie oddaliśmy cześć naszym przodkom.

Autor: Kazimierz Witold Nowakowski/foto:malgorzatapepek.eu

Opublikowano 13 kwietnia 2015

Facebook