Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Kęty informuje, że na terenie Gminy Kety odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczone w workach), oraz odpadów wielkogabarytowych.

W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble. Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7oo przed wjazdem na posesje, w miejscu zapewniającym firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.

Uwaga!

Urządzenia RTV, AGD niekompletne, tj. pozbawione części składowych, rozbite jak również zanieczyszczone substancjami pochodzenia biologicznego, chemicznego i toksycznego nie będą odbierane. Odbiorcą odpadów będzie Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Spółka z o.o. w Kętach.

 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego RTV i AGD pochodzących z gospodarstw domowych, z terenu Gminy Kęty:

  Kęty – miasto (teren osiedli mieszkaniowych oraz zabudowy jedno- i wielorodzinnej)   29.04.2014 r. 
  Kęty Podlesie   08.05.2014 r. 
  sołectwo Bulowice   30.04.2014 r. 
 sołectwo Witkowice  24.04.2014 r. 
  sołectwo  Nowa Wieś   15.05.2014 r. 
  sołectwo Malec   15.05.2014 r. 
  sołectwo Bielany   28.04.2014 r. 
  sołectwo  Łęki   28.04.2014 r. 

 

 Źródło: UG Kęty

Opublikowano 8 kwietnia 2014

Facebook