Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Kęty informuje, że na terenie Gminy Kęty odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczone w workach) oraz odpadów wielkogabarytowych.

W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble.

Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 przed wjazdem na posesje, w miejscu zapewniającym firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.

Uwaga! Urządzenia RTV, AGD powinny być kompletne.

Odbiorcą odpadów będzie Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Spółka z o.o. w Kętach.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego RTV i AGD pochodzących z gospodarstw domowych, z terenu Gminy Kęty:

Kęty Podlesie – 06.10.2016 r.

Sołectwo Malec – 11.10.2016 r.

Kęty – miasto (teren osiedli mieszkaniowych oraz zabudowy jedno- i wielorodzinnej) – 20.10.2016 r.

Sołectwo Łęki – 24.10.2016 r.

Sołectwo Nowa Wieś – 25.10.2016 r.

Sołectwo Witkowice – 27.10.2016 r.

Sołectwo Bielany – 28.10.2016 r.

Sołectwo Bulowice – 17.11.2016 r.

 

Autor: Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości

Opublikowano 23 września 2016

Facebook