Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

“Nie ma wolności bez Solidarności”…

 
”Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi”
 

Obecnie osoby sprawujące władze w Polsce zacierają pamięć historyczną poprzez rugowanie pewnych treści z programów nauczania. Poprzez niepamięć medialną lub pamięć zafałszowaną. Jest to tym bardziej przykre, że czynią to także osoby, które podobno dawniej także walczyły z systemem komunistycznym i głoszonymi przez niego tezami. Dziś swoją postawą i działaniami zaprzeczają głoszonym wówczas treściom.

My jeszcze mamy wśród nas świadków i uczestników tamtych wydarzeń. Jednym z nich jest mieszkaniec Witkowic, pan Edward Radwan. 2 kwietnia br. był gościem Kółka Regionalnego działającego przy naszej szkole.DSCF0014Przypomniał obecnym sytuację w komunistycznej Polsce okresu lat siedemdziesiątych. Swoje emocje związane z pobytem Jana Pawła II w ojczyźnie w roku 1979 i tworzącym się powszechnym sprzeciwem wobec ówczesnej rzeczywistości. Mówił o swoim zaangażowaniu w strajkach 1980 roku jako pracownika Zakładów Pomocy Naukowych w Ketach. O nadziejach przygaszonych wprowadzonym 13 grudnia 1981 roku stanem wojennym. O swojej działalności w okresie delegalizacji związku. Współtworzeniu – reaktywacji 6 marca 1989 roku NSZZ ”Solidarność” w Zakładach Włókienniczych Kenteks. ‘Ale to już nie był ten entuzjazm”– wspominał. Dwie kadencje sprawował tam funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność”. Mogliśmy poznać wiele przykładów pracy pana Edwarda dla dobra pracowników. Zawsze wierny zasadzie: „Bo człowiek nie dla siebie żyje, ale dla bliźnich, dla ludzi. Zawsze szanować ludzi i pomagać, jeśli można” . Wiele osobistego czasu poświęcał pracy społecznej. Podkreślał rolę innych osób pracujących na rzecz dobra drugiego człowieka, wartość prawdy, uczciwości, zasad wiary. ‘Człowiek bardzo dużo przeżyje, ale nie sam. Zawsze ufałem Panu Bogu. Bazowałem na prawdzie.” Niestety doświadczył złamania obietnic wielu działaczy związku, którzy podpisywali układ okrągłego stołu. Na jego oczach likwidowano nie tylko jego zakład pracy, ale również inne w Kętach i okolicy doprowadzając je do niepotrzebnej upadłości. Niestety nie wszyscy pozostali wierni zasadom i ideałom, o które walczyli. Prosiliśmy o przedstawienie represji, których doświadczał. Wspominał o nich niezbyt chętnie, skupiając się na tym, co najwartościowsze w ludziach, z którymi działał i którym służył. W Solidarności, która była i jest jego życiem. Która niosła i niesie z sobą wartości nieprzemijające. To m.in. dzięki nim włączali się w pomoc nie tylko pracownikom, ale powodzianom w 1994 roku czy ludziom dotkniętym innymi nieszczęściami.

Okazuje się, że wezwanie Jana Pawła II:
„Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi”
pozostaje wciąż aktualne wraz z niezrealizowanymi 21 postulatami społecznymi strajkujących w sierpniu 1980 roku.DSCF0007

Na koniec spotkania Pan Edward Radwan złożył zebranym i opiekunowi panu K.W.Nowakowskiemu życzenia wielkanocne. Jednak szczególnie poruszyły nas słowa: „Dla mnie jest nadzieja, że widzę, że tacy jesteście.” Z serca dziękujemy za to spotkanie i świadectwo o czasach, które mijają. O których wiele osób chciałoby zapomnieć.

K.W.N.

Kółko Regionalne przy ZS-P w Witkowicach zostało powołane na jednej z wrześniowych konferencji Rady Pedagogicznej 2012 roku decyzją dyrektor zespołu pani Bożeny Kubisiak.

Więcej informacji na temat działalności kółka przeczytają Państwo w zakładce Kółko Regionalne.

 [Not a valid template]

Opublikowano 2 kwietnia 2014

Facebook