Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Most na Karpackiej w Witkowicach już przejezdny

Od dziś, 9 stycznia 2020 r., mieszkańcy i przejeżdżający mogą już korzystać z wyremontowanej ul. Karpackiej w Witkowicach i nowego mostu na Potoku Maleckim.

Oczekiwanie na otwarcie traktu trwało dokładnie miesiąc od zakończenia inwestycji i związane było z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu mostowego.

Informujemy również, że trasa komunikacji miejskiej linii nr 1 (Kęty – Witkowice i Witkowice – Kęty) zostanie przywrócona do stanu sprzed remontu od najbliższego poniedziałku 13 stycznia 2020 r.

Przypomnijmy, że odbiór realizowanej przez cztery miesiące inwestycji budowy nowego mostu na Potoku Maleckim i gruntowna modernizacja blisko półkilometrowego odcinka ul. Karpackiej w Witkowicach odbył się 9 grudnia 2019 r.

Zakres prac obejmował:

– rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu inżynierskiego (mostu) na potoku Maleckim, w ciągu drogi powiatowej nr 1816K, wraz z zabezpieczeniem skarp i odtworzeniem umocnienia dna potoku,

– wykonanie jezdni i poboczy w zakresie dojazdów do mostu wraz z przebudową systemu odwodnienia (m.in. oczyszczenie i przełożenie fragmentów rowów odwadniających),

– przebudowę drogi powiatowej nr 1816K ul. Karpacka w Witkowicach, od granicy administracyjnej m. Kęty i m. Witkowice do mostu na potoku Maleckim, w tym: przebudowę nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem do szer. 6 m, przebudowę nawierzchni poboczy, przebudowę systemu odwodnienia (m.in. oczyszczenie rowów i przebudowę istniejących przepustów pod zjazdami), przebudowę istniejących zjazdów, budowę nawierzchni peronów przystankowych.

Koszt robót to ponad 2 mln zł. Fundusze pochodziły z budżetów Powiatu Oświęcimskiego, Gminy Kęty oraz rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa. Wykonawcą robót był Zakład Budowlany „MOST-BUD” z siedzibą w Bielsku-Białej.

Przed kompleksową modernizacją zarówno stan techniczny mostu, jak i nawierzchnia drogi powiatowej pozostawiały wiele do życzenia. Na przeprawie obowiązywało ograniczenie ciężaru przejeżdżających pojazdów do 10 t, z trudem mijały się większe pojazdy. Nowy most w pełni zapewnia przepustowość tonażową.

kf

Opublikowano 9 stycznia 2020

Facebook