Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

“Miejsce, w którym żyję…” – finaliści Konkursu o Mieście i Gminie Kęty nagrodzeni

4 marca w Powiatowym Zespole Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach odbył się drugi – międzyszkolny – etap VII Konkursu o Mieście i Gminie Kęty pn. „Miejsce, w którym żyję…”

Konkurs skierowany był do gimnazjalistów i uczniów starszych klas szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Na zmagania młodzieży złożył się sprawdzian wiedzy o mieście i gminie Kęty, organizowany w dwóch etapach – szkolnym i międzyszkolnym oraz konkurs prezentacji multimedialnej. Uczestnicy każdej z części konkursu, na wszystkich jego etapach, musieli wykazać się wiedzą na temat historii, geografii, gospodarki, edukacji, sportu i kultury miejscowości wchodzących w skład gminy Kęty. Do etapu międzyszkolnego przystąpiło po trzech najlepszych uczniów z siedmiu gminnych placówek szkolnych, którzy wyłonieni zostali przez szkolną komisję na podstawie wyników testów w eliminacjach szkolnych.

Pierwsza część międzyszkolnego etapu konkursu odbyła się w formie turnieju ustnego, w którym trzyosobowe zespoły musiały odpowiedzieć na 12 pytań wybranych z puli w drodze losowania. W tej części zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Druga część konkursu polegała na przygotowaniu prezentacji na jeden z tematów: Sylwetki osób znaczących dla środowiska (kontekst historyczny); Walory turystyczne wybranej miejscowości; Miejscowość w liczbach; Rozwój gospodarczy (stan obecny i perspektywy) oraz Życie codzienne w mojej miejscowości. W tej rywalizacji najlepszą okazała się drużyna z Witkowic.  

W ławie komisji konkursowej zasiedli burmistrzowie Gminy Kęty – Krzysztof Jan Klęczar i Rafał Ficoń, starosta Powiatu Oświęcimskiego – Marcin Niedziela, dyrektor Wydziału Infrastruktury Społecznej – Tomasz Bielecki,  dyrektor PZ nr 9 w Kętach – Grażyna Mojżesz-Wlazły, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Agata Szyszka-Mądro, dyrektor Muzeum w Kętach –  Marta Tylza- Janosz oraz prezes Towarzystwa Miłośników Kęt – Kazimierz Brzuska. Do walki startujących zagrzewały piosenki w wykonaniu uczniów „Dąbrowskiej”.

Laureaci obu konkursów (wiedzy i prezentacji), ich opiekunowie oraz reprezentowane zwycięskie szkoły otrzymały z rąk burmistrza Krzysztofa Jana Kęczara, starosty oświęcimskiego – Marcina Niedzieli oraz dyrektor PZ nr 9 – Grażyny Mojżesz-Wlazły nagrody ufundowane przez Gminę Kęty oraz sponsorów. Dla pozostałych uczestników przygotowano upominki.

Organizatorem Konkursu o Mieście i Gminie Kęty jest Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach wraz z Towarzystwem Miłośników Kęt, Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach oraz Gminną Biblioteką Publiczną im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach.

Celem zorganizowanego już po raz 7. konkursu była promocja wiedzy o mieście i gminie Kęty, rozwijanie zainteresowań młodzieży w zakresie historii, kultury i walorów turystycznych ziemi kęckiej oraz pogłębienie poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym.

Patronat nad konkursem objął burmistrz Gminy Kęty – Krzysztof Jan Klęczar.

Źródło: Info Kęty

Opublikowano 6 marca 2019

Facebook