Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ już w gminie Kęty

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ to innowacyjny projekt, którego celem jest objęcie opieką niesamodzielne osoby mieszkające w Małopolsce. To nie tylko opaska, ale także pomoc w domu dla najbardziej potrzebujących – osób samotnych i tych, którym rodzina nie może zapewnić opieki.

Do projektu przystąpiła także Gmina Kęty.

Małopolski Tele-Anioł oferuje wsparcie w postaci:

– bezpłatnej opaski bezpieczeństwa, która może uratować życie

– kontaktu z całodobowym CENTRUM TELEOPIEKI

– pomocy sąsiedzkiej i usług opiekuńczych świadczonych w domu podopiecznego

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają:

– osoby z niepełnosprawnością i osoby niesamodzielne o niskich dochodach

– osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

– osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

– osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi

– osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

TELEOPIEKA

Szybkie i skuteczne wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

Kontakt z Centrum Teleopieki jest możliwy całą dobą, 365 dni w roku.

Bezpłatna opaska bezpieczeństwa z przyciskiem SOS służy do natychmiastowego wezwania pomocy.

USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB SĄSIEDZKIE

dla osób samotnych oraz tych, którym rodzina z uzasadnionej przyczyny nie może zapewnić opieki

– wsparcie dla osób niesamodzielnych w ich domu – świadczone przez opiekunów lub w ramach pomocy sąsiedzkiej

– opieka higieniczna i wsparciu w codziennych obowiązkach: zakupach, przygotowaniu posiłków, drobnych porządkach, załatwianiu spraw urzędowych i lekarskich

Osoby lub rodziny zainteresowane udziałem w programie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków
z dopiskiem „Rekrutacja – Małopolski Tele-Anioł”

Druki dostępne są na stronie internetowej:
https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/TELEANIO%C5%81/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202_FORMULARZ%20ZG%C5%81OSZENIOWY_po%20zmianach.pdf

a także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętach, przy ul. Żwirki i Wigury 8 oraz Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Kętach, przy ul. Sobieskiego 36.

Pracownicy obu placówek służą pomocą przy wypełnieniu i złożeniu wniosku.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/teleaniol

Opublikowano 7 listopada 2019

Facebook