Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

“Małopolska Niania” już niebawem w naszej gminie

3 lipca, podczas sesji Sejmiku Małopolskiego radni jednogłośnie dali zielone światło pionierskiemu w skali kraju projektowi „Małopolska Niania”.

Ta inicjatywa jest „pomocną dłonią” Samorządu Województwa Małopolskiego wyciągniętą do pracujących rodziców najmłodszych dzieci w naszym regionie.

Na zatrudnienie niani rodzice otrzymają po 1500 zł miesięcznie. Na ten cel tylko w 2017 roku przeznaczono z budżetu województwa 293 tys. zł. Wartość całego, trwającego 10 miesięcy pilotażu, to 1 380 tys. zł.

Projekt „Małopolska Niania” to odpowiedź samorządu województwa na potrzeby młodych rodziców, którym trudno jest połączyć życie rodzinne z zawodowym, ponieważ w ich okolicy brakuje miejsc w żłobkach i przedszkolach.

Do pilotażu „Małopolskiej Niani” zaproszono 30 gmin z Małopolski, w których brakuje najwięcej miejsc w żłobkach. Na udział w projekcie zdecydowały się 23 z nich, wśród których znalazła się Gmina Kęty.

Decyzja radnych województwa pozwoli zatrudnić 92 nianie, czyli dokładnie tyle o ile wnioskowały wszystkie 23 gminy. Oznacza to, że już niebawem 92 rodziny będą mogły samodzielnie wskazać osobę, której powierzą opiekę na swoim dzieckiem. Wybrany opiekun lub opiekunka może być członkiem danej rodziny, istotne jest jednak, by była to osoba bezrobotna, która nie przekroczyła 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 – w przypadku mężczyzn.

Każda z rodzin biorących udział w pilotażu będzie otrzymywać po 1500 zł/mc przez maksymalnie 10 miesięcy (niezależnie od liczby dzieci w rodzinie), z czego 1000 zł będzie pochodzić z budżetu województwa, a 500 zł – od gmin. Poszczególne gminy określą zasady przekazywania wynagrodzenia rodzinom.

Projekt „Małopolska Niania” na poziomie województwa koordynuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Źródło: Info Kęty

Opublikowano 5 lipca 2017

Facebook