Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Koło Gospodyń Wiejskich im. Jadwigi Zacny…?

Projekt pod nazwą „Koło Gospodyń Wiejskich pod patronatem Jadwigi Zacny – odkrywamy lokalną bohaterkę” realizowany jest w ramach zmagań o udział w XXIII edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegoroczna edycja  tego wydarzenia odbywa się pod hasłem „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”. Starając się o  przepustkę uprawniającą do udziału w sesji wybrałyśmy drugą ścieżkę odwołującą się do postaci lokalnego bohatera.

W ramach realizacji naszego przedsięwzięcia podjęłyśmy inicjatywę nadania działającemu w Witkowicach Kołu Gospodyń Wiejskich imienia Pani Jadwigi Zacny. W tym celu starałyśmy się zgłębić wiedzę na temat naszej bohaterki wśród mieszkańców Witkowic, jej rodziny, członków zespołu „Witkowianie” działającego w ramach KGW w Witkowicach, władz wiejskich reprezentowanych przez pana sołtysa Mariana Zarębę oraz wśród byłych i obecnych członkiń Koła Gospodyń, z którymi spotkałyśmy się 20 marca br.

Chcąc rozpropagować wiedzę o dawnej i współczesnej działalności Koła Gospodyń Wiejskich oraz historii Jadwigi Zacny, zorganizowałyśmy spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Witkowicach. Zarówno dzieci, jak i nauczyciele mogli obejrzeć wystawę prezentującą rodzinne pamiątki naszej bohaterki, wśród których znalazły się zdjęcia, odznaczenia oraz dyplomy. Wspomnianą ekspozycję mogli zobaczyć także rodzice podczas zebrania w szkole. Następnego dnia zaprezentowałyśmy projekt na sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej, zyskując tym samym kolejnych sojuszników wspierających naszą inicjatywę.

Nasze działania zakończy złożenie oficjalnego pisma na ręce zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Witkowicach, w którym zwrócimy się z prośbą o rozpatrzenie możliwości nadania tej organizacji imienia Jadwigi Zacny.

Mamy nadzieję na owocne zakończenie projektu. Kto wie, może uda nam się pojechać do Warszawy, a Koło Gospodyń będzie miało swoją patronkę…

Autor: Marta Szpila i Aleksandra Zacny – uczennice Powiatowego Gimnazjum w Kętach

Opublikowano 6 kwietnia 2017

Facebook