Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kilka słów o historii parafii

Kilka słów o historii parafii.

Parafia w Witkowicach to jedna z najstarszych w rejonie Kęt. Budowę pierwszego kościoła datuje się na 1314r.

Wieki historii tutejszej parafii wraz z przepiękną drewnianą świątynią pochłonął pożar po Pasterce w pamiętnym dla Witkowian 1975 roku. Spłonęło wszystko co gromadzono przez wieki – zabytkowe figury, część archiwum parafialnego, obrazy, chorągwie, sprzęty, organy, przepiękne stacje drogi krzyżowej oraz dzwony kościelne.

Dzięki staraniom mieszkańców wsi i kolejnym proboszczom w miejscu drewnianego kościółka szybko stanęła nowa świątynia.

 
Źródło:
“WITKOWICE – KRZYŻE, KAPLICE I KAPLICZKI”
Zofia Wróbel
Witkowice 2009

 

Facebook