Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Jubileuszowe odznaczenia dla kombatantów

Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych przyznał odznaczenia mieszkańcom gminy Kęty.

Dzięki staraniom por. Czesława Dokupila – prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koła Kęty medale trafiły do sierżanta Michała Kosowicza z Kęt i sierżanta Władysława Klęczara z Witkowic.

W poniedziałek, 11 marca, kombatantom osobiście wręczył odznaczenia burmistrz Gminy Kęty, w asyście wiceburmistrza Rafała Ficonia i porucznika Czesława Dokupila.

Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych przyznał odznaczenia pragnąc oddać hołd pokoleniom Polaków, którzy w dobie zniewolenia Ojczyzny wnieśli w dzieło odzyskania niepodległości wkład zbrojnego i obywatelskiego wysiłku, syconego daniną krwi i często życia. Związkowe odznaczenia kombatanckie z logo „POLSKA NIEPODLEGŁA 1918” ustanowiono z okazji obchodzonego w 2018 r. 100-lecia wyzwolenia narodowego. Odznaczenie służy satysfakcjonowaniu członków ZKRPiBWP, uczestniczących w wyzwoleniu Polski spod niemieckiej okupacji, a także osób i podmiotów zbiorowych zasłużonych w dziele upowszechniania i utrwalania tradycji walk wyzwoleńczych.

Sierżant Władysław Klęczar otrzymał Kombatancką Odznakę Jubileuszową „POLSKA NIEPODLEGŁA – 1918–2018”.
Sierżant Michał Kosowicz otrzymał Gwiazdę Pamięci z logo „POLSKA NIEPODLEGŁA 1918”.

źródło: Info Kęty, fot. Ewelina Sadko

Opublikowano 13 marca 2019

Facebook