Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Jeszcze tylko kilka dni głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego

Prezentujemy tytuły zadań zaproponowanych przez mieszkańców Sołectwa Witkowice w ramach Budżetu Obywatelskiego, po przeprowadzonej analizie zadań przeprowadzonej przez właściwe Wydziały Urzędu Gminy Kęty zgodnie z § 5 Zarządzenia Nr 131/2014/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 rok.

 

1. “Rozbudowa placu zabaw tj. zakup urządzeń zabawowych” (KU.060.9.13.2014.EJB)

36.810 zł

2. “Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Witkowicach” (KU.060.9.31.2014.EJB)

83.939,09zł

3. “Nawierzchnia asfaltowa na ul. Dworskiej” (od nr 14 do 26)” (KU.060.9.42.2014.EJB)

115.200 zł

4. “Wymiana pieca CO oraz remont kotłowni, oraz komina w OSP Witkowice” (KU.060.9.52.2014.EJB)

76.000 zł

5. “Wsparcie dla Klubu Seniora pod Złotym Dębem” (Park wokół “Klubu Seniora” – założenie siłowni powietrznej, ścieżki spacerowe, ławeczki, krzewy ozdobne, gazony z kwiatami – dostępne dla młodzieży i wszystkich mieszkańców) (KU.060.9.54.2014.EJB)

37.310 zł

6. “Oświetlenie ulicy Poprzecznej Witkowice” (KU.060.9.79.2014.EJB)

25.000 zł

7. “Budowa chodnika przy ul. Beskidzkiej w Witkowicach”

(KU.060.9.80.2014.EJB)

209.520 zł

8. “Zakup kosiarki samojezdnej dla LKS Orzeł Witkowice” (KU.060.9.81.2014.EJB)

15.000 zł

Głosowanie jest możliwe za pomocą interaktywnego formularza, który dostępny jest w okresie głosowania na stronie internetowej www.budzetobywatelski.kety.pl

oraz
za pomocą karty do głosowania w wersji papierowej dostępnej w okresie głosowania w następujących punktach do głosowania:
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach, ul. Beskidzka 98 (sekretariat),
– Urząd Gminy Kęty, ul. Rynek 7 (dziennik podawczy),
– Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a (hol – parter),
– OSiR W Kętach, os. Nad Sołą 29 (kryta pływalnia – I piętro – kasa),

oraz w innych punktach ( lista pozostałych punktów do głosowania dostępna na http://kety.pl/pl/news/bud-et-obywatelski-na-rok-2015-punkty-do-g-osowania ), do dnia 20 października br. Głosować może każdy, kto ma ukończone 16 lat.

Załącznik: karta_do_glosowania

Źródło: UG Kęty

Opublikowano 16 października 2014

Facebook