Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

III edycja budżetu obywatelskiego w Gminie Kęty – przedłużenie terminu składania wniosków

Urząd Gminy Kęty zaprasza do składania propozycji zadań w ramach III edycji budżetu obywatelskiego.

Ze względu na przedłużenie terminu wnioski można składać do dnia 17 lipca. Po tym terminie nastąpi analiza formalnych możliwości realizacji zadań zgłoszonych, której dokonają właściwe komórki organizacyjne Urzędu Gminy Kęty.

W załączniku formularz zgłoszeniowy oraz Zarządzenie w sprawie budżetu obywatelskiego.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego Gminy Kęty na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 138_2015_B w sprawie budżetu obywatelskiego

Źródło: UG Kęty

Opublikowano 25 czerwca 2015

Facebook