Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Heteroptera w Witkowicach

Dnia 7 czerwca 2015 r. na terenie miejscowości Witkowice koło Kęt w województwie małopolskim odłowiono kolejne osobniki Acetropis longirostris (Puton) – gatunek pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). Miejsce, z którego zebrano dwa dorosłe pluskwiaki, stanowią rozdzielające pola, miedze, porośnięte w głównej mierze różnymi gatunkami traw.

W ciągu minionych dwóch lat gatunek Acetropis longirostris (Puton) został stwierdzony w Polsce czterokrotnie,
będąc nowym gatunkiem dla regionów, odpowiednio: Beskidu Śląskiego, Górnego Śląska oraz Bieszczadów (GIERLASIŃSKI G. Acetropis longirostris Puton, 1875 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) – nowe stanowisko na Górnym Śląsku [Acetropis longirostris Puton, 1875 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) – a new locality in Upper Silesia) – do pobrania w załączniku.

W ramach projektu „HETEROPTERA POLONIAE” rozpoczęto w 2009 roku wydawanie nowego czasopisma faunistycznego o nazwie „Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica”. Jego głównym celem jest publikowanie (odpowiednio zweryfikowanych) danych o rozmieszczeniu oraz biologii gatunków Heteroptera na terenie Polski.

Czasopismo to przeznaczone jest dla wszystkich entomologów interesujących się krajowymi pluskwiakami różnoskrzydłymi, zarówno profesjonalnie, jak i amatorsko.

Od roku 2010 czasopismo ukazuje się jako czasopismo internetowe (w wersji elektronicznej), co umożliwi nie tylko dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców, ale również bardzo szybkie publikowanie nowych danych faunistycznych (oraz innych) dotyczących gatunków Heteroptera występujących na terenie naszego kraju.

Załącznik: HP-Acta9_Gierlasinski_Acetropis_41-42_1

Materiały nadesłane przez czytelnika Portalu – dziękujemy

foto: Grzegorz Gierlasiński

 

Opublikowano 21 września 2015

Facebook