Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Gratulacje, podziękowania i awanse zawodowe. Nauczyciele złożyli ślubowanie

To był bardzo ważny dla nauczycieli i samorządu Gminy Kęty dzień. 31 sierpnia, w przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego, ośmiu nauczycieli gminnych placówek oświatowych złożyło ślubowanie nadania stopnia Awansu Zawodowego na Nauczyciela Mianowanego i otrzymało akty nadania stopnia awansu. Wśród nich – dwoje z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach.

Uroczystość odbyła się w auli Miejsca Aktywności Mieszkańców w kamienicy przy Rynek 13 w Kętach, a poprowadził ją burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar wraz z zastepcą Rafałem Ficoniem, w obecności Magdaleny Nykiel z Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Gminy Kęty.

Po otrzymaniu gratulacji, nauczyciele złożyli ślubowanie:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży,
dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,
kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny,
tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”
„Tak mi dopomóż Bóg.”

Nauczyciele, którzy uzyskali awans zawodowy na stopień Nauczyciela Mianowanego:

Beata Hałat
nauczyciel wychowania przedszkolnego, współorganizujący kształcenie integracyjne
SPWP nr 7 w Kętach

Małgorzata Bartula
nauczyciel wychowania przedszkolnego
SPWP w Bielanach

Renata Kozieł-Bogacz
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kętach

Sabina Żuławska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękach

Joanna Kuś
nauczyciel wychowania przedszkolnego
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękach

Magdalena Bożek
nauczyciel wychowania przedszkolnego
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach

Ewelina Adamus
nauczyciel języka niemieckiego
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach

Marcela Fabia
nauczyciel języka angielskiego + doradztwo zawodowe
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętach

– To jest niezwykle budujące mogąc dziś Paniom wręczyć do rąk własnych namacalne potwierdzenie zakończenia kolejnego etapu rozwoju zawodowego – podkreślił burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar, zwracając uwagę na niepewność czasów i fakt, że coraz bardziej brakuje tych, którzy swe życie związać chcą z pracą nauczyciela.

– Po prawie półtora roku nieobecności w szkołach w sposób stacjonarny i po dwóch miesiącach wakacji z pewnością nie będzie łatwo wrócić uczniom do dyscypliny. Na pewno relacje, które budowane były przez lata zostały zachwiane, a powrót do normalności wymagał będzie jeszcze większych nakładów pracy, jeszcze większego zaangażowania – zaznaczył, życząc na nowy rok szkolny spokojnej, dobrej i merytorycznej pracy.

Spokojnego roku szkolnego, powrotu do normalnej pracy i kolejnego awansu w przyszłości życzył nowo mianowanym nauczycielom wiceburmistrz Rafał Ficoń. Podkreślił, że nadanie stopnia awansu zawodowego na Nauczyciela Mianowanego jest przełomowym momentem w pracy nauczyciela.

źródło: Info Kęty

Opublikowano 1 września 2021

Facebook